Klub praktičnega streljanja Črnomelj

Zgodovina KPS Črnomelj

Strelski klub je bil ustanovljen na pobudo ljubiteljev športnega streljanja z ustanovno skupščino v jeseni leta 1998,  registrirani smo kot društvo.  Naslednje leto, točneje 03. decembra 1999, je bil klub sprejet v krovno organizacijo in sicer Slovensko zvezo za praktično streljanje (SZPS), katera je članica mednarodne strelske zveze International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Namen kluba je razvoj športnega streljanja z poudarkom na varnem rokovanju z orožjem in popularizacija športnega streljanja predvsem po mednarodnih pravilih  IPSC.

thumb clanstvo-potrdilo-szps2Že prvo leto po ustanovitvi smo pričeli z iskanjem primernega prostora za izvajanje naših aktivnosti. Primeren prostor oz. manjše zemljišče (opuščen kamnolom) smo uspeli dobiti v najem na Bistrici pri Črnomlju, kjer smo si počasi urejali prostor. Z leti je klub rasel in se razvijal po številu članov in organizacijsko. Sčasoma so postali prostori na Bistrici premajhni in tudi lastnik zemljišča je za naše finančne  zmožnosti postavil previsoko  najemnino.
Prisiljeni smo bili k iskanju novih prostorov.
Navezali smo stike z Rudnikom v zapiranju g. Grdešič Silvom kjer so nam prisluhnili in ponudili lokacijo, katero pa smo po ogledu na terenu morali zavrniti, saj ni ustrezala našim zahtevam po zagotavljanju varnosti in hrupu.
Kasneje leta 2009 smo skupaj našli ustrezno in primerno lokacijo, istega leta smo sklenili najemno pogodbo z Rudnikom v zapiranju  in začeli z čiščenjem in urejanjem klubskega zemljišča. V urejanje je bilo vloženo ogromno prostovoljnega dela članov kluba, veliko lastnih sredstev,  manjši del pa je bil  zbran z  donatorstvom .
Tekom lanskega leta se nam je ponudila možnost nakupa sosednjega privatnega zemljišča v velikosti cca 1700 m2.  Predvsem zaradi zagotavljanja še večje varnosti smo se odločili za nakup, katerega smo v celoti financirali z lastnimi sredstvi. Trenutno je v teku prepis parcele oz. vpis lastništva v zemljiško knjigo. Z nakupom je tako klub postal lastnik parcele velikosti cca 1700 m2,  hkrati pa smo zaokrožili oz. združili najeto in lastniško parcelo v smiselno celoto.

Ob urejanju klubskega prostora na katerem se občasno izvaja streljanje (poudarjam da ne gre za civilno strelišče) nas je vseskozi vodila skrb za varnost strelcev.
Pri urejanju  prostora smo upoštevali veljavno zakonodajo, predvsem določila 50. 54. in 56. člena Zakona o orožju (Ur. l. RS št.: 23/2005),  17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o orožju (Ur.l. RS št.: 85/2009), ter  Pravilnik o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja (Ur. l. RS št.: 66/2001).

Prijava

szps

 

strelec

 

rebec

 

ancelj

 

polenar